Om oss

Syfte

Värmlands nykterhetsförbund (VNF) är en paraplyorganisation för nykterhetsrörelsen i Värmland.
Vår främsta uppgift är att samla nykterhetsrörelsen till gemensamma aktiviteter för att bilda opinion för en solidarisk alkoholpolitik.

Styrelse

Följande styrelse valdes på årsmötet den 8 maj 2024

Ordförande: Steffen Olsen (IOGT-NTO) – vald på ett år

Ledamot: Nils Jansson (NSF) – vald på två år

Ledamot: Stig Håkangård (IOGT-NTO) – vald på två år

Ledamot: Gunilla Nilsson (MHF) – vald på två år

Ledamot: Liv Hagberg (IOGT-NTO) – vald på ett år

Ledamot: Carina Liljemark (Blå Bandet) – vald på ett år

Ledamot: Yvonne Svensson (Sunne Nykterhetsförbund) – vald på ett år

Kontakt

Ordförande – Steffen Olsen
ordforande@varmlandsnykterhetsforbund.org
0730-55 57 62