Medlemsorganisationer

IOGT-NTO

Junis

UNF

Nykterhetsrörelsen Scoutförbund

Blå Bandet

Sveriges Blåbandsungdom

MHF

MHF-Ungdom

Svenska Frisksportförbundet

Hela människan

Samverkande studieförbund

Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet