Föreläsning och genomfört årsmöte

Steffen Olsen öppnade årsmötet 2024 med Värmlands Nykterhetsförbund (VNF) onsdagen den 8 maj 2024 kl. 18.00 i Vårt Hus, Skattkärr. Valberedningen föreslog omval av styrelsen och mötet beslutade enligt valberedningens förslag. 

Mötet inleddes med ett föredrag av Per Leimar om den nya rapporten ALKOHOLEN OCH HJÄRNAN. Därefter serverades kvällsmacka med smörgås. Detta arrangemang var en kulturaktivitet anordnad tillsammans med NBV och 24 personer deltog.

Alkohol är en riskfaktor för psykisk ohälsa. Samtidigt kan minskad alkoholkonsumtion förbättra hälsan hos personer med psykisk ohälsa. Det visar en ny sammanställning om alkoholens många konsekvenser på hjärnan, gjord av en internationell forskargrupp. Bakom rapporten står bland annat Hjärnfonden och IOGT-NTO.

– Rapporten är en ny och unik forskningssammanställning kring hur alkohol påverkar den mänskliga hjärnan genom hela livet. Sammantaget pekar den på att det är bra för hjärnhälsan att undvika alkohol – det gäller från det enskilda dryckestillfället, till intensiv eller regelbunden konsumtion över tid, säger Sven Andréasson, överläkare vid Beroendecentrum Stockholm och professor emeritus i socialmedicin vid Karolinska institutet samt en av rapportförfattarna.

Alkohol ökar risken för psykisk ohälsa
Alkohol ökar risken för ångest, depression, beroende och suicid. Risken för att utveckla beroende är också större vid psykiatriska tillstånd som exempelvis depression och bipolär sjukdom. Nyare studier visar att psykisk ohälsa både kan orsakas av, och orsaka alkoholproblem. Men det vanligaste är att hög alkoholkonsumtion orsakar psykisk ohälsa som exempelvis depression, vilket framkommer i rapporten. För de som lever med psykisk ohälsa i kombination med hög alkoholkonsumtion har minskad konsumtion haft en positiv effekt på hälsan. Alkohol kan för stunden dämpa ångest och oro, men effekten är kortvarig och ångesten förvärras efteråt.

En bidragande faktor vid självmord
Det finns stark evidens för orsakssamband mellan alkohol och självmord. Omkring 15 % av alla självmord globalt uppskattas vara orsakade av alkohol. En samlade analys bestående av trettiotre studier som redovisas i rapporten visade också att risken för självmord var kraftigt ökad för alkoholkonsumenter jämfört med icke-konsumenter. Restriktiv alkoholpolitik riktad mot hela befolkningen har i sin tur visat sig vara en framgångsfaktor i att minska antalet suicid.

Så påverkar alkohol din hjärna
Rapporten visar att alkohol påverkar alla hjärnans funktioner och försämrar till exempel minne och intellektuell förmåga. Dessutom ökar alkohol risken för flera hjärnsjukdomar och skador, exempelvis fetalt alkoholsyndrom, olycksfall, stroke och demens. Att minska eller undvika alkoholintag är en viktig påverkbar faktor för att främja hjärnhälsan. För att nå dit krävs alkoholpolitiska åtgärder för att på befolkningsnivå minska alkoholens bidrag till neurologiska, kognitiva och psykiatriska problem.